PZU Życie S.A.

Warszawa, mazowieckie

  • Adres:

    Jana Pawła II 24
    00-133 Warszawa
    woj. mazowieckie
    Polska

O firmie

Grupa PZU - rozpoznawalna marka
Grupa PZU jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Jako spadkobierca ponad 200-letniej tradycji ubezpieczeń na ziemiach polskich, firma o doskonałej znajomości polskiego rynku, doświadczeniu i dobrym rozpoznaniu potrzeb klientów PZU zapewnia kompleksową ochronę ubezpieczeniową we wszystkich najważniejszych dziedzinach życia prywatnego, publicznego i gospodarczego. Grupa PZU zarządza także otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.

Nasza oferta dla osób z doświadczeniem
W Grupie PZU każdy pracownik ma szerokie możliwości rozwoju. Główną grupę szkoleń stanowią szkolenia specjalistyczne, pozwalające na doskonalenie kwalifikacji i podnoszenie efektywności na stanowisku pracy. Dla przykładu w dziale IT mamy ścieżki szkoleniowe dla każdego pracownika, które określają potrzebne szkolenia w zależności od stanowiska. W działach sprzedaży natomiast realizujemy programy rozwojowo – szkoleniowe, w skład których wchodzi centrum oceny i rozwoju (Development Center), ocena 360 stopni i coaching na stanowisku pracy.

Oprócz szkoleń specjalistycznych Grupa PZU zapewnia ogólnofirmowe programy szkoleniowe, zawierające szkolenia menedżerskie dla osób na różnych poziomach organizacji. Są to programy budowane z myślą o wdrażaniu jednakowych standardów zarządzania w całej firmie.
Grupa PZU zapewnia także możliwość uzyskania dofinansowania do studiów podyplomowych oraz języków obcych, głównie języka angielskiego w formie indywidualnej, jak i językowych kursów specjalistycznych.

Dla przykładu, w 2010 roku, Grupa sfinansowała szkolenia (specjalistyczne, rozwojowe, menedżerskie) prawie 9000 pracownikom. Łączny czas szkoleń szacuje się na ponad 50 tys. godzin. Udzielono też 120 osobom dofinansowania do studiów (podyplomowych, uzupełniających, magisterskich, MBA).

Kluczowym projektem rozwojowym w ostatnich latach była „Akademia PZU i PZU Życie” - program dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten objął przeszkolenie  ponad 1200 pracowników PZU, z zakresu narzędzi ICT, technologii IT, planowania efektywnej organizacji oraz Standardów Obsługi Klienta – co w efekcie miało wspomóc budowę nowoczesnej sieci sprzedaży i rozwinąć kompetencje kadr w zakresie obsługi klienta.

Staramy się, aby nasza oferta była  atrakcyjna nie tylko pod kątem rozwoju, ale także wynagrodzenia oraz dodatkowych, pozapłacowych gratyfikacji, na które mogą liczyć nasi pracownicy. Pośród nich znajduje się m.in. prywatna opieka zdrowotna, karnety sportowe lub kulturalne oraz inne benefity, takie jak np. świąteczne paczki dla dzieci pracowników czy wyjazdy integracyjne.

Osoby zainteresowane możliwością zatrudnienia w Grupie PZU serdecznie zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy oraz naszym procesem rekrutacji

Aktualne oferty pracy PZU Życie S.A.